วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

โค้ดสี พาสเทล

██████ [#A4C8F0]
██████ [#88BBDD]
██████ [#6699AA]
██████ [#A3E7D8]
██████ [#88DDBB]
██████ [#88BBAA]
██████ [#B9E3AE]
██████ [#BACAB3]
██████ [#FFFF88]
██████ [#E1FD8E]
██████ [#F2ED8C]
██████ [#F4EFAF]
██████ [#CBAB8D]
██████ [#FFDDDD]
██████ [#FDB4BF]
██████ [#FF9797]
██████ [#F9A484]
██████ [#EFA694]
██████ [#FFBE7D]  
██████ [#D0B3E1]
██████ [#B3B3D9]
██████ [#C0C0C0]