วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

โค้ดสี พาสเทล

██████ [#A4C8F0]
██████ [#88BBDD]
██████ [#6699AA]
██████ [#A3E7D8]
██████ [#88DDBB]
██████ [#88BBAA]
██████ [#B9E3AE]
██████ [#BACAB3]
██████ [#FFFF88]
██████ [#E1FD8E]
██████ [#F2ED8C]
██████ [#F4EFAF]
██████ [#CBAB8D]
██████ [#FFDDDD]
██████ [#FDB4BF]
██████ [#FF9797]
██████ [#F9A484]
██████ [#EFA694]
██████ [#FFBE7D]  
██████ [#D0B3E1]
██████ [#B3B3D9]
██████ [#C0C0C0] 

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โค้ดสี เอามาให้เลือกเพิ่มเติม

คลิกที่รูปจะได้ภาพใหญ่

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553

โค้ดสี : หาสีที่ถูกใจง่ายๆด้วย ColorPicker.com

หากต้องการสีที่ถูกใจ แล้วหาในเว็บ โค้ดสี แห่งนี้ไม่เจอ (จริงๆ ก็ควรจะเจอแหละ แหม่ เยอะจะตาย อิอิ ) วันนี้เราแนะนำเว็บหา โค้ดสี เพียงแค่ท่าน จิ้ม ลงไป รหัส ก็จะขึ้นมาเอง ColorPicker.com

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โค้ดสี แบบเลือกได้

RGB Color Values

Color

Hex Code Color Hex Code Color Hex Code

Alice blue

#F0F8FF

Antique white

#FAEBD7

Aqua

#00FFFF

Aquamarine

#7FFFD4

Azure

#F0FFFF

Beige

#F5F5DC

Bisque

#FFE4C4

Black

#000000

Blanche dalmond

#FFEBCD

Blue

#0000FF

Blue violet

#8A2BE2

Brown

#A52A2A

Burlywood

#DEB887

Cadet blue

#5F9EA0

Chartreuse

#7FFF00

Chocolate

#D2691E

Coral

#FF7F50

Cornflower blue

#6495ED

Cornsilk

#FFF8DC

Crimson

#DC143C

Cyan

#00FFFF

Dark blue

#00008B

Dark cyan

#008B8B

Dark goldenrod

#B8860B

Dark gray

#A9A9A9

Dark green

#006400

Dark khaki

#BDB76B

Dark magenta

#8B008B

Dark olive green

#556B2F

Dark orange

#FF8C00

Dark orchid

#9932CC

Dark red

#8B0000

Dark salmon

#E9967A

Dark seagreen

#8DBC8F

Dark slate blue

#483D8B

Dark slate gray

#2F4F4F

Dark turquoise

#00DED1

Dark violet

#9400D3

Deep pink

#FF1493

Deep sky blue

#00BFFF

Dim gray

#696969

Dodger blue

#1E90FF

Firebrick

#B22222

Floral white

#FFFAF0

Forest green

#228B22

Fuchsia

#FF00FF

Gainsboro

#DCDCDC

Ghost white

#F8F8FF

Gold

#FFD700

Goldenrod

#DAA520

Gray

#808080

Green

#008000

Green yellow

#ADFF2F

Honeydew

#F0FFF0

Hot pink

#FF69B4

Indian red

#CD5C5C

Indigo

#4B0082

Ivory

#FFFFF0

Khaki

#F0E68C

Lavender

#E6E6FA

Lavender blush

#FFF0F5

Lawngreen

#7CFC00

Lemon chiffon

#FFFACD

Light blue

#ADD8E6

Light coral

#F08080

Light cyan

#E0FFFF

Light goldenrod yellow

#FAFAD2

Light green

#90EE90

Light grey

#D3D3D3

Light pink

#FFB6C1

Light salmon

#FFA07A

Light seagreen

#20B2AA

Light sky blue

#87CEFA

Light slate gray

#778899

Light steel blue

#B0C4DE

Light yellow

#FFFFE0

Lime

#00FF00

Lime green

#32CD32

Linen

#FAF0E6

Magenta

#FF00FF

Maroon

#800000

Medium aquamarine

#66CDAA

Medium blue

#0000CD

Medium orchid

#BA55D3

Medium purple

#9370DB

Medium sea green

#3CB371

Medium slate blue

#7B68EE

Medium spring green

#00FA9A

Medium turquoise

#48D1CC

Medium violet red

#C71585

Midnight blue

#191970

Mint cream

#F5FFFA

Misty rose

#FFE4E1

Moccasin

#FFE4B5

Navajo white

#FFDEAD

Navy

#000080

Old lace

#FDF5E6

Olive drab

#6B8E23

Orange

#FFA500

Orange red

#FF4500

Orchid

#DA70D6

Pale goldenrod

#EEE8AA

Pale green

#98FB98

Pale turquoise

#AFEEEE

Pale violet red

#DB7093

Papaya whip

#FFEFD5

Peach puff

#FFDAB9

Peru

#CD853F

Pink

#FFC8CB

Plum

#DDA0DD

Powder blue

#B0E0E6

Purple

#800080

Red

#FF0000

Rosy brown

#BC8F8F

Royal blue

#4169E1

Saddle brown

#8B4513

Salmon

#FA8072

Sandy brown

#F4A460

Sea green

#2E8B57

Sea shell

#FFF5EE

Sienna

#A0522D

Silver

#C0C0C0

Sky blue

#87CEEB

Slate blue

#6A5ACD

Snow

#FFFAFA

Spring green

#00FF7F

Steelblue

#4682B4

Tan

#D2B48C

Teal

#008080

Thistle

#D8BFD8

Tomato

#FF6347

Turquoise

#40E0D0

Violet

#EE82EE

Wheat

#F5DEB3

White

#FFFFFF

Whitesmoke

#F5F5F5

Yellow

#FFFF00

Yellow green

#9ACD32