วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โค้ดสี เอามาให้เลือกเพิ่มเติม

คลิกที่รูปจะได้ภาพใหญ่

วันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553

โค้ดสี : หาสีที่ถูกใจง่ายๆด้วย ColorPicker.com

หากต้องการสีที่ถูกใจ แล้วหาในเว็บ โค้ดสี แห่งนี้ไม่เจอ (จริงๆ ก็ควรจะเจอแหละ แหม่ เยอะจะตาย อิอิ ) วันนี้เราแนะนำเว็บหา โค้ดสี เพียงแค่ท่าน จิ้ม ลงไป รหัส ก็จะขึ้นมาเอง ColorPicker.com

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

โค้ดสี แบบเลือกได้

RGB Color Values

Color

Hex Code Color Hex Code Color Hex Code

Alice blue

#F0F8FF

Antique white

#FAEBD7

Aqua

#00FFFF

Aquamarine

#7FFFD4

Azure

#F0FFFF

Beige

#F5F5DC

Bisque

#FFE4C4

Black

#000000

Blanche dalmond

#FFEBCD

Blue

#0000FF

Blue violet

#8A2BE2

Brown

#A52A2A

Burlywood

#DEB887

Cadet blue

#5F9EA0

Chartreuse

#7FFF00

Chocolate

#D2691E

Coral

#FF7F50

Cornflower blue

#6495ED

Cornsilk

#FFF8DC

Crimson

#DC143C

Cyan

#00FFFF

Dark blue

#00008B

Dark cyan

#008B8B

Dark goldenrod

#B8860B

Dark gray

#A9A9A9

Dark green

#006400

Dark khaki

#BDB76B

Dark magenta

#8B008B

Dark olive green

#556B2F

Dark orange

#FF8C00

Dark orchid

#9932CC

Dark red

#8B0000

Dark salmon

#E9967A

Dark seagreen

#8DBC8F

Dark slate blue

#483D8B

Dark slate gray

#2F4F4F

Dark turquoise

#00DED1

Dark violet

#9400D3

Deep pink

#FF1493

Deep sky blue

#00BFFF

Dim gray

#696969

Dodger blue

#1E90FF

Firebrick

#B22222

Floral white

#FFFAF0

Forest green

#228B22

Fuchsia

#FF00FF

Gainsboro

#DCDCDC

Ghost white

#F8F8FF

Gold

#FFD700

Goldenrod

#DAA520

Gray

#808080

Green

#008000

Green yellow

#ADFF2F

Honeydew

#F0FFF0

Hot pink

#FF69B4

Indian red

#CD5C5C

Indigo

#4B0082

Ivory

#FFFFF0

Khaki

#F0E68C

Lavender

#E6E6FA

Lavender blush

#FFF0F5

Lawngreen

#7CFC00

Lemon chiffon

#FFFACD

Light blue

#ADD8E6

Light coral

#F08080

Light cyan

#E0FFFF

Light goldenrod yellow

#FAFAD2

Light green

#90EE90

Light grey

#D3D3D3

Light pink

#FFB6C1

Light salmon

#FFA07A

Light seagreen

#20B2AA

Light sky blue

#87CEFA

Light slate gray

#778899

Light steel blue

#B0C4DE

Light yellow

#FFFFE0

Lime

#00FF00

Lime green

#32CD32

Linen

#FAF0E6

Magenta

#FF00FF

Maroon

#800000

Medium aquamarine

#66CDAA

Medium blue

#0000CD

Medium orchid

#BA55D3

Medium purple

#9370DB

Medium sea green

#3CB371

Medium slate blue

#7B68EE

Medium spring green

#00FA9A

Medium turquoise

#48D1CC

Medium violet red

#C71585

Midnight blue

#191970

Mint cream

#F5FFFA

Misty rose

#FFE4E1

Moccasin

#FFE4B5

Navajo white

#FFDEAD

Navy

#000080

Old lace

#FDF5E6

Olive drab

#6B8E23

Orange

#FFA500

Orange red

#FF4500

Orchid

#DA70D6

Pale goldenrod

#EEE8AA

Pale green

#98FB98

Pale turquoise

#AFEEEE

Pale violet red

#DB7093

Papaya whip

#FFEFD5

Peach puff

#FFDAB9

Peru

#CD853F

Pink

#FFC8CB

Plum

#DDA0DD

Powder blue

#B0E0E6

Purple

#800080

Red

#FF0000

Rosy brown

#BC8F8F

Royal blue

#4169E1

Saddle brown

#8B4513

Salmon

#FA8072

Sandy brown

#F4A460

Sea green

#2E8B57

Sea shell

#FFF5EE

Sienna

#A0522D

Silver

#C0C0C0

Sky blue

#87CEEB

Slate blue

#6A5ACD

Snow

#FFFAFA

Spring green

#00FF7F

Steelblue

#4682B4

Tan

#D2B48C

Teal

#008080

Thistle

#D8BFD8

Tomato

#FF6347

Turquoise

#40E0D0

Violet

#EE82EE

Wheat

#F5DEB3

White

#FFFFFF

Whitesmoke

#F5F5F5

Yellow

#FFFF00

Yellow green

#9ACD32

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สีตามการจัดโซนสี

Color code chart

COLOR NAMECODECOLOR
Black#000000Black
Gray0#150517Gray0
Gray18#250517Gray18
Gray21#2B1B17Gray21
Gray23#302217Gray23
Gray24#302226Gray24
Gray25#342826Gray25
Gray26#34282CGray26
Gray27#382D2CGray27
Gray28#3b3131Gray28
Gray29#3E3535Gray29
Gray30#413839Gray30
Gray31#41383CGray31
Gray32#463E3FGray32
Gray34#4A4344Gray34
Gray35#4C4646Gray35
Gray36#4E4848Gray36
Gray37#504A4BGray37
Gray38#544E4FGray38
Gray39#565051Gray39
Gray40#595454Gray40
Gray41#5C5858Gray41
Gray42#5F5A59Gray42
Gray43#625D5DGray43
Gray44#646060Gray44
Gray45#666362Gray45
Gray46#696565Gray46
Gray47#6D6968Gray47
Gray48#6E6A6BGray48
Gray49#726E6DGray49
Gray50#747170Gray50
Gray#736F6EGray
Slate Gray4#616D7ESlate Gray4
Slate Gray#657383Slate Gray
Light Steel Blue4#646D7ELight Steel Blue4
Light Slate Gray#6D7B8DLight Slate Gray
Cadet Blue4#4C787ECadet Blue4
Dark Slate Gray4#4C7D7EDark Slate Gray4
Thistle4#806D7EThistle4
Medium Slate Blue#5E5A80Medium Slate Blue
Medium Purple4#4E387EMedium Purple4
Midnight Blue#151B54Midnight Blue
Dark Slate Blue#2B3856Dark Slate Blue
Dark Slate Gray#25383CDark Slate Gray
Dim Gray#463E41Dim Gray
Cornflower Blue#151B8DCornflower Blue
Royal Blue4#15317ERoyal Blue4
Slate Blue4#342D7ESlate Blue4
Royal Blue#2B60DERoyal Blue
Royal Blue1#306EFFRoyal Blue1
Royal Blue2#2B65ECRoyal Blue2
Royal Blue3#2554C7Royal Blue3
Deep Sky Blue#3BB9FFDeep Sky Blue
Deep Sky Blue2#38ACECDeep Sky Blue2
Slate Blue#357EC7Slate Blue
Deep Sky Blue3#3090C7Deep Sky Blue3
Deep Sky Blue4#25587EDeep Sky Blue4
Dodger Blue#1589FFDodger Blue
Dodger Blue2#157DECDodger Blue2
Dodger Blue3#1569C7Dodger Blue3
Dodger Blue4#153E7EDodger Blue4
Steel Blue4#2B547ESteel Blue4
Steel Blue#4863A0Steel Blue
Slate Blue2#6960ECSlate Blue2
Violet#8D38C9Violet
Medium Purple3#7A5DC7Medium Purple3
Medium Purple#8467D7Medium Purple
Medium Purple2#9172ECMedium Purple2
Medium Purple1#9E7BFFMedium Purple1
Light Steel Blue#728FCELight Steel Blue
Steel Blue3#488AC7Steel Blue3
Steel Blue2#56A5ECSteel Blue2
Steel Blue1#5CB3FFSteel Blue1
Sky Blue3#659EC7Sky Blue3
Sky Blue4#41627ESky Blue4
Slate Blue#737CA1Slate Blue
Slate Blue#737CA1Slate Blue
Slate Gray3#98AFC7Slate Gray3
Violet Red#F6358AViolet Red
Violet Red1#F6358AViolet Red1
Violet Red2#E4317FViolet Red2
Deep Pink#F52887Deep Pink
Deep Pink2#E4287CDeep Pink2
Deep Pink3#C12267Deep Pink3
Deep Pink4#7D053FDeep Pink4
Medium Violet Red#CA226BMedium Violet Red
Violet Red3#C12869Violet Red3
Firebrick#800517Firebrick
Violet Red4#7D0541Violet Red4
Maroon4#7D0552Maroon4
Maroon#810541Maroon
Maroon3#C12283Maroon3
Maroon2#E3319DMaroon2
Maroon1#F535AAMaroon1
Magenta#FF00FFMagenta
Magenta1#F433FFMagenta1
Magenta2#E238ECMagenta2
Magenta3#C031C7Magenta3
Medium Orchid#B048B5Medium Orchid
Medium Orchid1#D462FFMedium Orchid1
Medium Orchid2#C45AECMedium Orchid2
Medium Orchid3#A74AC7Medium Orchid3
Medium Orchid4#6A287EMedium Orchid4
Purple#8E35EFPurple
Purple1#893BFFPurple1
Purple2#7F38ECPurple2
Purple3#6C2DC7Purple3
Purple4#461B7EPurple4
Dark Orchid4#571B7eDark Orchid4
Dark Orchid#7D1B7EDark Orchid
Dark Violet#842DCEDark Violet
Dark Orchid3#8B31C7Dark Orchid3
Dark Orchid2#A23BECDark Orchid2
Dark Orchid1#B041FFDark Orchid1
Plum4#7E587EPlum4
Pale Violet Red#D16587Pale Violet Red
Pale Violet Red1#F778A1Pale Violet Red1
Pale Violet Red2#E56E94Pale Violet Red2
Pale Violet Red3#C25A7CPale Violet Red3
Pale Violet Red4#7E354DPale Violet Red4
Plum#B93B8FPlum
Plum1#F9B7FFPlum1
Plum2#E6A9ECPlum2
Plum3#C38EC7Plum3
Thistle#D2B9D3Thistle
Thistle3#C6AEC7Thistle3
Lavender Blush2#EBDDE2Lavender Blush2
Lavender Blush3#C8BBBELavender Blush3
Thistle2#E9CFECThistle2
Thistle1#FCDFFFThistle1
Lavender#E3E4FALavender
Lavender Blush#FDEEF4Lavender Blush
Light Steel Blue1#C6DEFFLight Steel Blue1
Light Blue#ADDFFFLight Blue
Light Blue1#BDEDFFLight Blue1
Light Cyan#E0FFFFLight Cyan
Slate Gray1#C2DFFFSlate Gray1
Slate Gray2#B4CFECSlate Gray2
Light Steel Blue2#B7CEECLight Steel Blue2
Turquoise1#52F3FFTurquoise1
Cyan#00FFFFCyan
Cyan1#57FEFFCyan1
Cyan2#50EBECCyan2
Turquoise2#4EE2ECTurquoise2
Medium Turquoise#48CCCDMedium Turquoise
Turquoise#43C6DBTurquoise
Dark Slate Gray1#9AFEFFDark Slate Gray1
Dark Slate Gray2#8EEBECDark slate Gray2
Dark Slate Gray3#78c7c7Dark Slate Gray3
Cyan3#46C7C7Cyan3
Turquoise3#43BFC7Turquoise3
Cadet Blue3#77BFC7Cadet Blue3
Pale Turquoise3#92C7C7Pale Turquoise3
Light Blue2#AFDCECLight Blue2
Dark Turquoise#3B9C9CDark Turquoise
Cyan4#307D7ECyan4
Light Sea Green#3EA99FLight Sea Green
Light Sky Blue#82CAFALight Sky Blue
Light Sky Blue2#A0CFECLight Sky Blue2
Light Sky Blue3#87AFC7Light Sky Blue3
Sky Blue#82CAFFSky Blue
Sky Blue2#79BAECSky Blue2
Light Sky Blue4#566D7ELight Sky Blue4
Sky Blue#6698FFSky Blue
Light Slate Blue#736AFFLight Slate Blue
Light Cyan2#CFECECLight Cyan2
Light Cyan3#AFC7C7Light Cyan3
Light Cyan4#717D7DLight Cyan4
Light Blue3#95B9C7Light Blue3
Light Blue4#5E767ELight Blue4
Pale Turquoise4#5E7D7EPale Turquoise4
Dark Sea Green4#617C58Dark Sea Green4
Medium Aquamarine#348781Medium Aquamarine
Medium Sea Green#306754Medium Sea Green
Sea Green#4E8975Sea Green
Dark Green#254117Dark Green
Sea Green4#387C44Sea Green4
Forest Green#4E9258Forest Green
Medium Forest Green#347235Medium Forest Green
Spring Green4#347C2CSpring Green4
Dark Olive Green4#667C26Dark Olive Green4
Chartreuse4#437C17Chartreuse4
Green4#347C17Green4
Medium Spring Green#348017Medium Spring Green
Spring Green#4AA02CSpring Green
Lime Green#41A317Lime Green
Spring Green#4AA02CSpring Green
Dark Sea Green#8BB381Dark Sea Green
Dark Sea Green3#99C68EDark Sea Green3
Green3#4CC417Green3
Chartreuse3#6CC417Chartreuse3
Yellow Green#52D017Yellow Green
Spring Green3#4CC552Spring Green3
Sea Green3#54C571Sea Green3
Spring Green2#57E964Spring Green2
Spring Green1#5EFB6ESpring Green1
Sea Green2#64E986Sea Green2
Sea Green1#6AFB92Sea Green1
Dark Sea Green2#B5EAAADark Sea Green2
Dark Sea Green1#C3FDB8Dark Sea Green1
Green#00FF00Green
Lawn Green#87F717Lawn Green
Green1#5FFB17Green1
Green2#59E817Green2
Chartreuse2#7FE817Chartreuse2
Chartreuse#8AFB17Chartreuse
Green Yellow#B1FB17Green Yellow
Dark Olive Green1#CCFB5DDark Olive Green1
Dark Olive Green2#BCE954Dark Olive Green2
Dark Olive Green3#A0C544Dark Olive Green3
Yellow#FFFF00Yellow
Yellow1#FFFC17Yellow1
Khaki1#FFF380Khaki1
Khaki2#EDE275Khaki2
Goldenrod#EDDA74Goldenrod
Gold2#EAC117Gold2
Gold1#FDD017Gold1
Goldenrod1#FBB917Goldenrod1
Goldenrod2#E9AB17Goldenrod2
Gold#D4A017Gold
Gold3#C7A317Gold3
Goldenrod3#C68E17Goldenrod3
Dark Goldenrod#AF7817Dark Goldenrod
Khaki#ADA96EKhaki
Khaki3#C9BE62Khaki3
Khaki4#827839Khaki4
Dark Goldenrod1#FBB117Dark Goldenrod1
Dark Goldenrod2#E8A317Dark Goldenrod2
Dark Goldenrod3#C58917Dark Goldenrod3
Sienna1#F87431Sienna1
Sienna2#E66C2CSienna2
Dark Orange#F88017Dark Orange
Dark Orange1#F87217Dark Orange1
Dark Orange2#E56717Dark Orange2
Dark Orange3#C35617Dark Orange3
Sienna3#C35817Sienna3
Sienna#8A4117Sienna
Sienna4#7E3517Sienna4
Indian Red4#7E2217Indian Red4
Dark Orange3#7E3117Dark Orange3
Salmon4#7E3817Salmon4
Dark Goldenrod4#7F5217Dark Goldenrod4
Gold4#806517Gold4
Goldenrod4#805817Goldenrod4
Light Salmon4#7F462CLight Salmon4
Chocolate#C85A17Chocolate
Coral3#C34A2CCoral3
Coral2#E55B3CCoral2
Coral#F76541Coral
Dark Salmon#E18B6BDark Salmon
Salmon1#F88158Pale Turquoise4
Salmon2#E67451Salmon2
Salmon3#C36241Salmon3
Light Salmon3#C47451Light Salmon3
Light Salmon2#E78A61Light Salmon2
Light Salmon#F9966BLight Salmon
Sandy Brown#EE9A4DSandy Brown
Hot Pink#F660ABHot Pink
Hot Pink1#F665ABHot Pink1
Hot Pink2#E45E9DHot Pink2
Hot Pink3#C25283Hot Pink3
Hot Pink4#7D2252Hot Pink4
Light Coral#E77471Light Coral
Indian Red1#F75D59Indian Red1
Indian Red2#E55451Indian Red2
Indian Red3#C24641Indian Red3
Red#FF0000Red
Red1#F62217Red1
Red2#E41B17Red2
Firebrick1#F62817Firebrick1
Firebrick2#E42217Firebrick2
Firebrick3#C11B17Firebrick3
Pink#FAAFBEPink
Rosy Brown1#FBBBB9Rosy Brown1
Rosy Brown2#E8ADAARosy Brown2
Pink2#E7A1B0Pink2
Light Pink#FAAFBALight Pink
Light Pink1#F9A7B0Light Pink1
Light Pink2#E799A3Light Pink2
Pink3#C48793Pink3
Rosy Brown3#C5908ERosy Brown3
Rosy Brown#B38481Rosy Brown
Light Pink3#C48189Light Pink3
Rosy Brown4#7F5A58Rosy Brown4
Light Pink4#7F4E52Light Pink4
Pink4#7F525DPink4
Lavender Blush4#817679Lavendar Blush4
Light Goldenrod4#817339Light Goldenrod4
Lemon Chiffon4#827B60Lemon Chiffon4
Lemon Chiffon3#C9C299Lemon Chiffon3
Light Goldenrod3#C8B560Light Goldenrod3
Light Golden2#ECD672Light Golden2
Light Goldenrod#ECD872Light Goldenrod
Light Goldenrod1#FFE87CLight Goldenrod1
Lemon Chiffon2#ECE5B6Lemon Chiffon2
Lemon Chiffon#FFF8C6Lemon Chiffon
Light Goldenrod Yellow#FAF8CCLight Goldenrod Yellow