วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

โค้ดสี 8 (แยกโทนสีฟ้า)
#4682b4 steelblue

#7fffd4 aquamarine

#b0e0e6 powderblue

#afeeee paleturquoise

#add8e6 lightblue

#b0c4de lightsteelblue

#87ceeb skyblue

#87cefa lightskyblue

#48d1cc mediumturquoise

#40e0d0 turquoise

#00ced1 darkturquoise

#00ffff aqua

#00ffff cyan

#00bfff deepskyblue

#1e90ff dodgerblue

#6495ed cornflowerblue

#4169e1 royalblue

#0000ff blue

#0000cd mediumblue

#000080 navy

#00008b darkblue

#191970 midnightblue

#483d8b darkslateblue

#6a5acd slateblue

#7b68ee mediumslateblue

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น