วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

โค้ดสี12 (แบบเข้มไปอ่อน)

Code ColorCode ColorCode ColorCode Color

#ff5c00

#ff6c00

#ff7c00

#ff8c00
darkorange

#ff9c00

#ffa500
orange

#ffb500

#ffc500

#ffd500

#ffe500

#fff500

#ffa700

#ffb700

#ffc700

#ffd700
gold

#ffe700

#fff900

#ffaa00

#ffbb00

#ffcc00

#ffdd00

#ffee00

#ffff00
yellow

#fffacd
lemonchiffon

#ffffe0
lightyellow

#fff8dc
cornsilk

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น