วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

โค้ดสี 3 (แยกโทนสีแดง)

Code Color

#ff0000 red

#dc143c crimson

#b22222 firebrick

#800000 maroon

#8b0000 darkred

#a52a2a brown

#a0522d sienna

#8b4513 saddlebrown

#c05c5c indianred

#bc8f8f rosybrown

#f08080 lightcoral

#fa8072 salmon

#e9967a darksalmon

#ff7f50 coral

#ff6347 tomato

#f4a460 sandybrown

#ffa07a lightsalmon

#cd853f peru

#d2691e chocolate

#ff4500 orangered

#ffa500 orange

#ff8c00 darkorange

#d2b48c tan

#ffdab9 peachpuff

#ffe4c4 bisque

#ffe4b5 moccasin

#ffdead navajowhite

#f5deb3 wheat

#deb887 burlywood

#b8860b darkgoldenrod

#daa520 goldenrod

#ffd700 gold

#ffff00 yellow

#fafad2 lightgoldenrodyellow

#eee8aa palegoldenrod

#f0e68c khaki

#bdb76b darkkhaki

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น