โค้ดสี 5 (แยกโทนสีม่วง)

Posted by tai2you | Posted in | Posted on 07:35


#9370db mediumpurple

#9932cc darkorchid

#8a2be2 blueviolet

#ba55d3 mediumorchid

#dda0dd plum

#e6e6fa lavender

#d8bfd8 thistle

#da70d6 orchid

#ee82ee violet

#4b0082 indigo

#8b008b darkmagenta

#800080 purple

#c71585 mediumvioletred

#ff1493 deeppink

#ff00ff fuchsia

#ff00ff magenta

#ff69b4 hotpink

#db7093 palevioletred

#ffb6c1 lightpink

#ffc0cb pink

#ffe4e1 mistyrose

Comments (1)

ขอบคุณนะครับ กำลังต้องการโทนสีม่วง ไปทำเว็บ พอดีเลย ^.^

แสดงความคิดเห็น